Kjøpsbetingelser

 1. Generelt
  De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av JBS Sport AS. Vilkårene gjelder for alle salgstransaksjoner gjort gjennom JBS Sport salgskanaler, så lenge ikke andre forhold er avtalt. JBS Sport AS foretar kredittsjekk av alle nye kunder. Hvis kreditt er tilrådelig, gjelder betalingsvilkår som angitt under pkt. 5-7. Alternativt sendes varer mot forskuddsbetaling eller postoppkrav.
   
 2. Informasjon
  JBS Sport AS tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme på vår nettshop eller i annonser og kataloger. Hvis produktet er utsolgt/utgått vil kunden bli kontaktet, og kan bli tilbudt en tilsvarende vare.
   
 3. Kundens plikter
  Den som er registrert som kunde hos JBS Sport AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser JBS Sport AS eller dennes samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra JBS Sport AS side.

  Registrering av brukerkonto hos JBS Sport AS skal utføres av/godkjennes av person med signaturrett for kunden.
   
 4. Levering
  Leveringstiden avhenger av hvilke produkt(er) som bestilles og leveringsadresse. Alle leveringstider som blir oppgitt av JBS Sport AS må anses som veiledende.
  Normalt sendes varene samme dag bestillingen er mottatt. Antatt leveringstid er ca  3  virkedager. JBS Sport AS forbeholder seg retten til leveringsnekt på varer med eventuelt bakgrunn i kraftige prisendringer, lagerstatus, konkurranseforhold og eventuelle andre årsaker.
   
 5. Fraktkostnader/fakturagebyr
  Selger har nettopriser og ingen skjulte kostnader beregnet inn i prisen på varen. Frakt blir viderefakturert kunden basert på gjeldene satser. Minste fraktbeløp som faktureres er 200,-
   
 6. Priser
  Alle priser er forbeholdt endringer i valutakurser og kan variere intil sendingstidspunkt fra produsent.
   
 7. Betaling
  Betaling skjer på forfall etter gjeldende kredittavtale med hver enkelt kunde. Ved for sen betaling påløper en rente etter gjeldende lover fra første dag etter forfall. Det påløper fakturagebyr på 65 kr.
   
 8. Reklamasjon
  Kunden forplikter seg til å kontrollere mottatte varer/tjenester innen 10 virkedager fra mottak av varen eller tjenesten. Før feil meldes til JBS Sport AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik JBS Sport AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til JBS Sport AS slik at det kan iverksettes tiltak for avhjelp. Reklamasjon skal skje skriftlig, og i meldingen skal det fremgå hvilke feil kjøper hevder varen har.
   
 9. Retur av varer
  Retur av kurante varer godtas ikke, med mindre det dreier seg om feilsendte varer. Eventuell retur godtas ikke uten forhåndsgodkjennelse av salgskonsulent/ordrekontor. Krav om retur må komme senest innen 10 dager etter mottak av varer. Alle returnerte varer må være i hel forpakning og i god stand. Returvarer som ankommer skadet pga dårlig emballering vil ikke bli kreditert.
   
 10. Uavhentede pakker
  Dersom pakker sendt via posten ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til JBS Sport AS fra Posten. Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Kunden mottar faktura på beløpet. 
   
 11. Salgspant
  JBS Sport AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
   
 12. Force majeure
  Er JBS Sport AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den er JBS Sport AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.